KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

ASİST OTO YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterilerimiz;

Asist Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Olarak;

Öncelikle sizlerle olan ticari ilişkilerimizi, ödemelerle ilgili süreçleri, iletişim süreçlerini, iade süreçlerini, talep-şikayet süreçlerini ve bilgilerinizin yer aldığı cari kart oluşturma süreçlerini yürütmek amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finansal bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlemekteyiz.

Yine kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek yürütmek amacıyla kimlik, iletişim ve finansal bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen veri işleme şartlarından “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” kapsamında işlemekteyiz.

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri siz müşterilerimizin bizlere form, mail, sms, telefon veya yüz yüze görüşme şeklinde iletmesiyle otomatik olan veya olmayan yollarla elde etmekteyiz.

Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Olarak;

İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ilgili tedarikçilere ve iş ortaklarına ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilmekteyiz.

İlgili Kişinin Haklarına İlişkin Olarak;

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Şirketimize iletebilir, ayrıntılı bilgiye www.asistoto.com /  www.asisthizmet.com internet adresimizden ulaşabilirsiniz.